English

Mediinspect

„Kde technologie pomáhají lidem.“


Profil společnosti

Mediinspect je technologická společnost, která se specializuje na vývoj a provoz webových informačních systémů určených pro poskytování personalizované medicíny, telemedicínyasistenčních dohledových služeb.

Posláním společnosti Mediinspect je nabízet svým klientům technologicky vyspělá a spolehlivá řešení, která jim umožní efektivně poskytovat služby koncovým uživatelům.

Klienty společnosti Mediinspect jsou především zdravotnická zařízení, poskytovatelé sociálních služeb i samotní občané. Mediinspect poskytuje svým klientům informační systémy především formou softwaru jako služby.

Mediinspect využívá pro svá řešení pokročilé informační technologie a metody. Do svých řešení integruje přístroje (komunikační zařízení a senzory měřící fyziologické signály a parametry) úzce spolupracujících dodavatelů.

Mediinspect spolupracuje s partnery z vědecké oblasti i průmyslové praxe.

Rešení „InspectLife“

Mediinspect realizuje projekt specializovaného webového informačního systému „InspectLife“ určeného pro poskytování personalizované medicíny, telemedicíny a asistenčních dohledových služeb, jehož hlavními součástmi jsou především:

  • Asistence a dohled nad seniory, dětmi a chronicky nemocnými.
  • Ambulantní monitoring fyziologických signálů a parametrů včetně pokročilého zpracování dat.
  • Komunikace mezi všemi účastníky zapojenými do asistence a dohledu nad hlídanými osobami a do léčby chronicky nemocných.

Více o projektu InspectLife se dočtete na webových prezentacích jednotlivých služeb:

Kontaktní informace

Sídlo

Mediinspect, s. r. o.
Evropská 655/116
160 00 Praha 6
Česká republika

Jednatel

Ing. Jiří Potůček, CSc.
Telefon: +420 777 166 515
E-mail:
E-mail:

Registrace firmy

IČ: 282 07 416, DIČ: CZ 282 07 416

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 132756.


© 2024 – Mediinspect, všechna práva vyhrazena.
Mediinspect, s. r. o. , Evropská 655/116, Praha 6, 160 00 Česká republika Work: +420-777 166 515 E-mail: info@mediinspect.cz Web: www.mediinspect.cz